R&D – Research and Development

Tavoitteenamme on edesauttaa paradigman muutosta rakennusalalla, missä oleellisessa asemassa on liiketoimintatapojen ja –mallien muuttaminen yhdessä innovatiivisten ratkaisujen ja IT:n mahdollisuuksien laajan käytön kanssa. Jotta tässä onnistuttaisiin, tulee luoda uusilla periaatteilla toimiva rakennusympäristö, jossa keskeisellä paikalla on yhteistyö eri osapuolten välillä ja prosesseja tarkastellaan koko elinkaaren aikana – idean syntymisestä käyttöön.

Novarci:n innovaatio- ja kehitystoiminta kattaa monia erikoisaloja, kuten BIM:in (building information management), uusien VDCM (virtual design, construction and facility management) -tuotteiden kehittämisen, prosessien johtamisen digiympäristössä ja käyttäen pilviteknologiaa, energiatehokkuuden, jms. Kaikkea tätä teemme tiiviissä yhteistyössä digirakentamisclusterin ja korkeakoulujen kanssa.


 

BIG ROOM toimintamallibigroom

Big Room -toimintamalli kuuluu erottamattomasti innovatiiviseen projektijohtamiseen. Big Room tarkoittaa yhteistä tilaa, ns. Big Room -tilaa, joka yhdistää ja luo yhteiset työskentelymahdollisuudet arkkitehdeille, suunnittelijoille, tilaajille ja rakentajille. Useiden muiden hyötyjen lisäksi Big Room -toimintamallin tavoitteena on taistella rakentamisen polttavinta ongelmaa eli tiedon sirpaloitumista vastaan kehittämällä yhteistyötä tehostamalla integrointia.
”Lisää”


BIM yhteistyöalustana

 

Oltuamme BIM-rakennuksen infomallin ensimmäiset luojat ja rakennuksen elinkaaren alussa myös infomallin hallitsijat, kokoamme tänne parhaimmat ratkaisut, käyttömukavuuden, erilaisia simulaatioita ja varianttianalyysejä, sekä erilaisten ohjelmarajapintojen käytön. Niin saadaan uudella teknologisella tasolla aikaan tulos, joka on kontrolloitu ja virhevapaa virtuaalirakennus, jota käytetään elinkaaren seuraavilla etapeilla. Kiitos yhteistyön eri osapuolten välillä on mahdollista välttää asioiden tekemistä tuplasti ja korjauksia, mikä antaa jopa 20% säästön suunnitteluvaiheessa, rakennusvaiheessa tosin vieläkin enemmän.


 

Uudet VDCM-tuotteet rakennuksen elinkaarelle

Yhteistyössä digirakentamisen clusterin kanssa osallistumme uusien VDCM-tuotteiden työstämiseen, jotka toimivat e-rakentamisen portaalin prototyyppiympäristössä. E-rakentamisportaali yhtenäistyy jatkossa rakennuksen x-teellä työstetyn Grid-ratkaisun kanssa. Innovatiivisten VDCM-tuotteiden käytön tuloksena meidän kansainvälinen kilpailukykymme digitaaliympäristössä paranee, markkinaosuus, liikevaihto ja voitto, sekä lisäarvo työntekijää kohtaan suurenee.


1

Pilviteknologian sovellukset e-rakentamisympäristössä

Yhteistyössä digitaalirakentamisen clusterin ja korkeakoulujen kanssa työstämme digitaalirakentamisen tiedonvaihtoympäristön prototyyppiä rakennuksen elinkaaren hallintaa varten, mikä lopulta sopisi yhteen myös Viron x-teen kanssa.


Sass

LEAN-prosessinjohtaminen ja IPD

Suurin ongelma rakennusalalla on matala lisäarvo. Alalla on paljon pirstoutumista, puuttuu yhteinen tulevaisuusvisio, ja oikeuden tämänhetkinen tila ei ole suosiollinen uusien yhteistyömetodien ja IT-mahdollisuuksien soveltamiselle. LEAN-prosessijohdossa ja lopputulokseen keskittyneiden yhteistyömuotojen (kuten IPD, Alliance) soveltamisella on mahdollista suurentaa rakennusalan tehokkuutta huomattavasti.


3

Energiatehokkaat rakennukset

Rakennusalalla on lähivuosina edessä suuret muutokset. Euroopan Unionin uusien energiankulutusvaatimusten tullessa voimaan vuodesta 2019 lähtien julkisen sektorin rakennusten ja vuodesta 2021 kaikkien rakennusluvan saaneiden uudisrakennusten ja laajasti remontoitavien rakennusten pitää vastata lähes nollaenergiankulutuksen vaatimuksia. Yhteistyössä korkeakoulujen kanssa työstämme teknisiä ratkaisuja saavuttaaksemme kyseiset tavoitteet. Lisäksi työskentelemme energiapositiivisten rakennusten kehittämisen parissa, tuodaksemme ne verkon kautta markkinoille.


2

Digirakentamisen cluster

Osallistumme aktiivisesti vuonna 2015 muodostetun digirakentamisclusterin työhön, joka on suunnattu innovaation osuuden tärkeyden suurentamiseen rakennusalalla, ja sen kautta jopa 30% säästöihin rakennuskustannuksissa.


ylikoolid

Yhteistyö korkeakoulujen kanssa

Otamme tutkimus- ja kehitystyöhömme mukaan korkeakoulujen edustajia. Yhteistyössä löydämme uusia prosessijohtamisen metodeja sekä innovatiivisia teknisiä ratkaisuja.

Innovatiivisuuden kasvaessa rakennusalalla nousee puolestaan nuorten kiinnostus tätä alaa kohtaan, mikä loppupeleissä tuo sektorille lisää päteviä arkkitehtejä ja insinöörejä.


Lainsäädännöllisten ja normatiivisten asiakirjojen valmistelun ohjeet

Osallistumme monessa valtion kehittämässä työryhmässä ja työstämme digitaalirakentamista tukevia normeja ja lakeja, sekä arvopohjaisen valtionhankinnan periaatteita. Lopputavoitteena nähdään uuden, nykyaikaisen rakennusstrategian työstäminen.

 

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×