Innovasjon og utvikling

Vårt mål er å bidra til et paradigmeskifte i byggebransjen, hvor det er viktig å endre dagens designpraksis og modeller til mer innovative løsninger med utstrakt bruk av ny IT-teknologi.
For å ta i bruk nye prinsipper i et fungerende design -og byggemiljø, må man sette samarbeidet mellom de ulike partene i fokus og se på hele design- og byggeprosessen fra start til slutt.

Innovasjon og utvikling av Novarc innebærer mange områder som BIM (Building Information Management) ny VDCM (Virtual Design, Construction and facility Management) produktutvikling, prosessledelse i det digitale miljøet og bruk av sky­-teknologi, energieffektivitet osv. Dette gjør vi i nært samarbeid med universiteter og den digitale bygningsklyngen..


 

BIG ROOM-konseptetbigroom

En uatskillelig del av innovativ prosjektledelse er Big Room-konseptet. Big Room er et felles rom som fysisk samler arkitekter, prosjekterere, byggherrer og bygningsfolk for å arbeide sammen. I tillegg til mange fordeler er formålet å bekjempe det mest smertefulle problemet i bygningsprosjekter — fragmentering av informasjon — ved at konseptet brukes til å forbedre samarbeidet gjennom integrering av teamet.
”Mer”


 

BIM­ som en plattform for samarbeid

Vi, som arkitekter, er de første på banen i et prosjekt og dermed de første til å ta i bruk BIM i bygningens informasjonsmodell og vi administrerer informasjonsmodellen i den første tiden i design fasen frem til bygging. Her samler vi noen av de beste løsningene, funksjonalitet, ulike varianter av simuleringer og analyser og bruk av ulike programmeringsgrensesnitt. Dette gir en ny teknologisk plattform, ­ uten feil og med kontrollert digitale fakta om bygget, som brukes i de følgende faser av livssyklusen.
Takket være tett samarbeid mellom de ulike partene er det mulig å oppnå forbedringer, samt unngå unødige endringer, som vil gi besparelser på opptil 20% i designfasen og  i byggefasen enda mer.


 

Nye VDCM produkter for bygningen livssyklus

I samarbeid med den digitale bygningsklyngen, deltar vi i utviklingen av nye VDCM produkter, som fungerer som en web­portal til byggingen i et prototypmiljø.
Videre i prosessen blir web­portalstrukturen en referanse som er kompatibel med den fremtidige byggingen av digitale modeller, f.eks. slik det er gjort via Grid-løsning i den Estiske digitale modellen X-TEE. Bruk av innovative VDCM digital produkter forbedrer vår internasjonale konkurransekraft, gir økt markedsandel, omsetning og resultat, samt verdiskaping pr. ansatt.


1

Skyteknologiprogrammer i et web­bygge miljø

I samarbeid med universiteter og den digitale bygningsklynge utvikler vi prototype for digitalmiljø for å administrere livssyklusen av bygningen, som til slutt kan integreres f.eks. som det er gjort i den Estiske digital modellen X-TEE.


Sass

LEAN prosessledelse og IPD

Det største problemet i byggesektoren er den lave verdiskapningen. Det er mye fragmentering, manglende felles visjoner for fremtiden og dagens rammevilkår bidrar ikke til nye metoder for samarbeid eller gjennomføring av de ­muligheter IT teknologien gir oss. LEAN prosessledelse og mer resultatorienterte samarbeidsformer (for eksempel IPD / Integrated Project Delivery, Alliance ) gjør det mulig å øke effektiviteten i byggebransjen.


3

Energieffektive bygninger

Det er forventet store endringer for anleggssektoren i de kommende årene.
Fra 2019 må offentlige bygninger konstrueres med hensyn til EU’s nye krav til energiforbruk. Alle nye bygninger og omfattende bygningsrenoveringer med tillatelse fra 2021 skal møte tilnærmet nullenergikrav.
I samarbeid med universiteter utvikler vi tekniske løsninger for å oppnå disse målene.
I tillegg har vi løpende utviklingsaktiviteter av energibygg for en web-­basert markedsintroduksjon.


2

Digital bygning klynge

Vi deltar aktivt i den digitale bygningsklynge, etablert i 2015, som er rettet mot å styrke rollen til innovasjon i byggebransjen, og for å oppnå en innsparing på opptil 30% av byggekostnadene.


ylikoolid

Samarbeid med universiteter

Vi involverer representanter med høyere utdanning i våre forsknings-­ og utviklingsaktiviteter. Gjennom samarbeid kan vi finne nye framgangsmåter, ledelsemetoder og innovative tekniske løsninger. Økende innovasjon i byggenæringen, vil også øke interessen blant unge mennesker til dette yrket, som til slutt vil gi sektoren mer kompetente arkitekter og ingeniører.


Utarbeidelse av de lovgivende og normative dokumenter

I forbindelse med deltakelse i flere arbeidsgrupper opprettet av staten, arbeider vi på digitale bygnings støttende normer, lover, og prinsippene for verdibasert innkjøp. Det ultimate målet er å tilby en ny, moderne bygningstrategi.

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×