Kutsume meeskonda uusi säravaid tähti, kellega koos ideid ellu viia – nii enda kui klientide omi

Selleks, et meeskonnatöö ladusalt toimiks, on sinu peamisteks tegevusteks:

 • osakonna töö koordineerimine, ressursside planeerimine ja toimimise eest vastutamine ning eelarves püsimine
 • osakonna töö protsesside parendamine ja efektiivsuse tõstmine
 • koostöös teiste osakondadega ja projektijuhtidega optimaalse planeerimise tagamine
 • projektide tähtaegades püsimise tagamine ja vastutamine
 • hangete ja päringute hindamine ja hinnastamine
 • hoonete arhitektuursete lahenduste välja töötamine koos kliendi ja projektimeeskonnaga
 • arhitektuurikonkurssidel osalemiseks loomingu juhtimine

Selleks, et meeskonnas edukas olla soovime, et sul oleks

 • kogemus arhitektuuri valdkonnas vähemalt 5 aastat
 • inimeste juhtimise oskus (kasuks tuleb kogemus)
 • vastutuse võtmise oskus ja tahe
 • täpsus, korrektsus ja püsivus
 • hea suhtlemisoskus
 • koostöövalmis hoiak
 • lahendustele orienteeritus
 • väga heal tasemel eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas

Kasuks tuleb:

 • volitatud arhitekt 7 kutsetunnistus
 • projekteerimisalase mudeltarkvara kasutamisoskus (Revit või ArchiCad)
 • B-kategooria juhiluba
 • lõpetatud erialane kõrgharidus

Novarc pakub:

 • pikaajalist ja arendavat töösuhet professionaalses meeskonnas
 • kaasaegseid töömeetodeid, -keskkonda ja -vahendeid
 • mitmekülgsete ambitsioonikate projektidega vastutusrikast tööd
 • konkurentsivõimelist töötasu
 • erialaseid koolitusi
 • sporditoetused
 • ühisüritusi

Novarci kontor asub Tallinnas. Võimalus on töötada kodukontorist / teha kaugtööd.

Sooviavaldust / motivatsioonikirja ja CVd ootame novarc@novarc.ee

Lisainfo telefonil 5649 2309, Ragnar Jõesaar

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×