Kutsume meeskonda uusi säravaid tähti, kellega koos ideid ellu viia – nii enda kui klientide omi

Projekteerimise projektijuht

Projekteerimise projektijuhina vastutad iga projekti kui terviku eest alates lähteülesandest kuni projekti valmimiseni.
Sinu ülesandeks on

 • projektipõhiste meeskondade loomine ja juhtimine
 • projekti eelarve ja ajagraafiku koostamine ja juhtimine
 • suhtlemine tellijate ja partneritega
 • alltöövõtu korraldamine ja juhtimine
 • ehitusprojektide terviklikkuse tagamine
 • projektide kaitsmine ja kooskõlastamine
 • tööde vastuvõtmise-üleandmise korraldamine
 • nõupidamiste korraldamine ja läbiviimine
 • projekteerija (autori)järelevalve korraldamine, ehitusaegne projekteerija esindamine

Sinult ootame

 • eelnevat tulemuslikku projekteerimise projektijuhtimise kogemust
 • projektijuhtimise ja projekteerimisalase tarkvara tundmist ja kasutamis- või omandamisoskust
 • erialaste õigusaktide tundmist ja nendes orienteerumist
 • head suhtlemis- ja koostööoskust
 • kliendi soovide ja ettevõtte huvide sidumist
 • ettevõtte esindusoskust
 • väga head eesti keele oskust nii kõnes kui kirjas

Kasuks tuleb:

 • kutsetunnistus vähemalt diplomeeritud ehituinsener, tase 7, alleriala hoonete ehitus, ametiala projekteerimise juhtimine
 • võõrkeelte oskus (inglise ja vene keel)

Novarc pakub:

 • pikaajalist ja arendavat töösuhet proffesionaalses meeskonnas
 • kaasaegseid töömeetodeid, -keskkonda ja -vahendeid
 • mitmekülgsete suuremahuliste ambitsioonikate projektidega vastutusrikast tööd
 • konkurentsivõimelist töötasu ja telefoni ning sõid kompensatsiooni
 • erialaseid koolitusi
 • sporditoetust
 • ühisüritusi

Novarci kontor asub Tallinnas. Võimalus on töötada kodukontorist / teha kaugtööd.

Sooviavaldust / motivatsioonikirja ja CVd ootame ragnar.joesaar@novarc.ee

Lisainfo telefonil 5649 2309, Ragnar Jõesaar

 

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×