Kutsume meeskonda uusi säravaid tähti, kellega koos ideid ellu viia – nii enda kui klientide omi

Projekteerimise üksuse ja ressursside juht

Projekteerimise üksuse ja ressursside juhina vastutad ettevõtte siseselt projektide töökorralduse eest, sinu otseses alluvuses saavad olema osakonnajuhatajad ning sinu peamiseks ülesandeks on projekteerimise efektiivsuse tagamine.

Sinu ülesanneteks on

 • osakonnajuhtide juhtimine
 • projektiosade vahelise ressursside juhtimine ja koordineerimine, vajadusel operatiivselt ümberplaneerimineprojektide teostuse omavahelise prioriteetsuse hindamine ja seadmine ettevõtte vaates
 • projektide teostuse omavahelise prioriteetsuse hindamine ja seadmine ettevõtte vaates
 • projektide ja ressursside koosolekute juhtimine
 • projekti inventuuride läbiviimine (eelarvete plaani kontroll)
 • projektide kaitsmine ja kooskõlastamine
 • projekteerimise protsesside parendamine
 • projektiosade omavahelise infovahetuse ja suhtlusprotsesside parendamine

Sinult ootame

 • inimeste juhtimise oskust (kasuks tuleb pikaajaline kogemus)
 • vastutuse võtmise oskust ja tahet
 • koostöövalmis hoiakut
 • lahendustele orienteeritust
 • ettevõtte vaates suure pildi mõistmist ja eesmärgistatud tegutsemist
 • projekteerimis- või ehitusvaldkonna töökogemust
 • erialaste õigusaktide tundimist ja nendes orienteerumist
 • head suhtlemis- ja koostööoskust
 • eesti keele oskust nii kõnes kui kirjas

Novarc pakub:

 • pikaajalist ja arendavat töösuhet proffesionaalses meeskonnas
 • kaasaegseid töömeetodeid, -keskkonda ja -vahendeid
 • mitmekülgset ja vastutusrikast tööd
 • konkurentsivõimelist töötasu
 • erialaseid koolitusi
 • sporditoetust
 • ühisüritusi

Novarci kontor asub Tallinnas. Võimalus on töötada kodukontorist / teha kaugtööd.

Sooviavaldust / motivatsioonikirja ja CVd ootame novarc@novarc.ee

Lisainfo telefonil 5649 2309, Ragnar Jõesaar

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×