Professionell arkitektonisk formgivning och byggplanering med integrerad projektledning.

 • Arkitektur
 • Planeringar
 • Ledning och övervakning av sammansatta projekt

Arkitekter

Våra civilingenjörers kompetensområden sträcker sig från konstruktion till MEP-design.

 • Konstruktioner
 • Värme, ventilation och nedkylning
 • Vatten och avlopp
 • Brandsläckningssystem
 • Elektricitetstillförsel
 • Svagströmssystem
 • Automatik
 • Ledning och uppföljning av rådgivande ingenjörsprojekt

Ingenjörer

Erfarenheter och kompetens inom allt från vägar och gator till viadukter och flygplatser.

 • Vägar, gator och torg
 • Trafikordning
 • Broar, viadukter och tunnlar
 • Flygplatser
 • Ledning och övervakning av väg- och brobyggnadsprojekt

Vägar Och Broar

Sammanställning av hållbara och ekonomiska miljöprojekt på toppnivå.

 • Vattenförvaltnings- och miljöprojekt

Miljöteknik

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×