Global construction industry is in the path of digitalisation

In December 2019 an article by Novarc’s board member Virgo Sulakatko was published in Rakennustekniikka, the Finnish Civil engineering construction journal.

It addressed the digital transformation going on in Estonia. So far it manifests in our e-state activities and ICT sector. The construction industry is taking steps in order to keep pace with global innovation trends.

For more see the article on pages 38-39 in the online edition of Rakennustekniikka.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×