New psychiatric clinic: Novarc is finalising the design

The two-year design process of the new psychiatric clinic located at J.Sütiste tee 21, Tallinn, Estonia is under completion and the construction will start this year. Novarc, the general designer, involved a number of partners in the work. The major ones are AB Vaarpuu & Kõll (architecture), Pille Lausmäe SAB (interior design), IB Aksiaal (HVAC) and Rausi (electrical installations).

For more see

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×