Estonian Association of Architects: The winner of the competition for the monument of Klooga concentration camp is EA Reng

The winners of the joint competition for the monument of Klooga concentration camp and Põllküla burial ground of ingrain finns were formally announced in Maarjamäe castle belonging to Estonian Historical Museum. The idea competition was arranged by the Estonian Association of Architects and Estonian Historical Museum with the main of finding the best conceptual and architectural solution for the outdoor exposition. The work “MÄLETAME” (“WE REMEMBER”), authors Mari Rass and Diana Taalfeld from EA Reng, was announced the winner.
This entry was posted in Uudised-eng. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×