Hotel & SPA 4*

  • Asiakas: CAP Holding OÜ
  • Arkkitehti: Martin Aunin

Urozhainaja kylä, Minsk alue, Venäjän tasavallan. 9000 m²

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×