• Uusi arkkitehtuuri
 • Vanha arkkitehtuuri
 • Kilpailuarkkitehtuuri
 • Rakennussuunnittelu
 • Hankesuunnittelu
 • Pääsuunnittelu
 • Asiantuntijavalvonta

Arkkitehtisuunnittelu

 • Rakennesuunnittelu
 • Kalliorakentamisen ratkaisut
 • LVI-suunnittelu
 • Sähkösuunnittelu
 • Taloautomaatiosuunnittelu
 • Sprinkler-järjestelmien suunnittelu
 • Asiantuntijavalvonta

Erikoissuunnittelu

 • Tiet, kadut ja pysäköintialueet
 • Kevyen liikenteen väylät ja muut järjestelyt
 • Sillat, eritasoliittymät ja tunnelit
 • Lentokentät ja satama-alueet
 • Asiantuntijavalvonta

Infrasuunnittelu

 • Vesienkäsittelysuunnittelut
 • Vesihuoltosuunnittelut

Ympäristösuunnittelu

BIM-koordinointi

 • Oikeiden tietomallien toteutusmahdollisuuksien valinta projektin tavoitteiden perusteella
 • Törmäysten tunnistus eri mallien välillä
 • Mallin laadun tarkistus
 • Projektin jäsenten konsultointi teknisissä kysymyksissä ja asetettujen BIM-tavoitteiden saavuttamisessa

Mallintaminen

 • Mallien rakentaminen 2D-suunnitelmien tai pistepilvien perusteella
 • Arkkitehti-, rakennus- ja MEP-mallinnus
 • Mallipohjaiset määrälähdöt

Konsultointi

 • Tietomallin suunnittelu ja soveltaminen yrityksessä
 • Ratkaisujen etsiminen laitteisto- ja ohjelmistoongelmiin
 • Geometristen ja ei-geometristen mallitietojen jäsentäminen mallivaatimusten perusteella
 • Asiakkaiden tietomallin konsultointi ja tietoisuuden lisääminen

BIM

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×