• Uusi arkkitehtuuri
 • Vanha arkkitehtuuri
 • Kilpailuarkkitehtuuri
 • Rakennussuunnittelu
 • Hankesuunnittelu
 • Pääsuunnittelu
 • Asiantuntijavalvonta

Arkkitehtisuunnittelu

 • Rakennesuunnittelu
 • Kalliorakentamisen ratkaisut
 • LVI-suunnittelu
 • Sähkösuunnittelu
 • Taloautomaatiosuunnittelu
 • Sprinkler-järjestelmien suunnittelu
 • Asiantuntijavalvonta

Erikoissuunnittelu

 • Tiet, kadut ja pysäköintialueet
 • Kevyen liikenteen väylät ja muut järjestelyt
 • Sillat, eritasoliittymät ja tunnelit
 • Lentokentät ja satama-alueet
 • Asiantuntijavalvonta

Infrasuunnittelu

 • Vesienkäsittelysuunnittelut
 • Vesihuoltosuunnittelut

Ympäristösuunnittelu

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×