• Peaprojekteerimise teenuse osutamine
 • Projekteerimise juhtimine
 • Kooskõlastuste ja lubade hankimine

Projekteerimise projektijuhtimine
Professionaalne arhitektuur ja planeerimine koos kompleksse projektijuhtimisega.

 • Arhitektuur
 • Planeeringud
 • Komplekssete projektide juhtimine ja järelevalve

Arhitektuurne projekteerimine
Kõrgtasemel inseneritööd konstruktsioonidest eriosadeni.

 • Konstruktsioonid
 • Küte, ventilatsioon ja jahutus
 • Veevarustus ja kanalisatsioon
 • Tulekustutus-süsteemid
 • Elektrivarustus
 • Nõrkvoolusüsteemid
 • Automaatika
 • Eriosade projektide juhtimine ja järelevalve

Insenerosade projekteerimine
Kogemused ja oskused teedest ja tänavatest viaduktide ning lennujaamadeni.

 • Teed, tänavad ja platsid
 • Liikluskorraldus
 • Sillad, viaduktid ja tunnelid
 • Lennujaamad
 • Teede ja sildade projektide juhtimine ja järelevalve

Teede ja sildade projekteerimine

Mudelprojekteerimise koordineerimine

 • Projekti eesmärkide kaardistamine ja vastavalt sellele BIM rakendusvõimaluste valimine
 • Modelleerimisprotsesside kavandamine ja sidustamine (BIM rakendamise kava)
 • Mudelprojekteerimise koosolekute planeerimine, organiseerimine ja koordineerimine
 • Konstruktsioonide ja süsteemide ristumiste tuvastamine ja vastuolude raporteerimine
 • Mudeli kvaliteedi kontrollimine ja vastavuse hindamine projekti nõuetele
 • Projekti meeskonna liikmete nõustamine BIM nõuete täitmiseks
 • Projekti liikmete toetamine tehnilistes küsimustes

Modelleerimine

 • Lähteolukorra modelleerimine jooniste, punktipilvede ja/või välismõõdistuste põhjal
 • Inventariseerimismudelite modelleerimine kasutades algmaterjalidena olemasolevaid jooniseid ja/või ehitise punktipilve
 • Ehitiste arhitektuurne, konstruktiivne ja hoonesüsteemide modelleerimine
 • Mudelimahtude väljavõtted

Konsultatsioon

 • BIMi rakendamise kavandamine
 • Riistvaraliste ja tarkvaraliste tehniliste probleemide lahendamine
 • Mudelile esitatud nõuete rakendamine ning mitte geomeetrilise andmesisu struktureerimine
 • Tellija nõustamine ja teadlikkuse tõstmine

BIM koordineerimine

Suurim kogemus korterite ümberehitusprojektide koostamisel.

 • ümberehitusprojektid põhinevad meie käsutuses olevatel originaalprojektidel ja varem koostatud ümberehitusprojektidel,
 • koostame korterelamute kandvatesse konstruktsioonidesse avade tegemise projekte,
 • projektide koostamisel võtame arvesse ka hoonete varasemaid ümberehitusi,
 • koostame korterite mõõdistusprojekte koos andmete esitamise teatise esitamisega ehitisregistrisse,
 • koostame projektid ja esitame ehitisteatise ehitisregistrisse,
 • vajadusel osutame abi ehitisregistrisse kasutusteatise esitamisel,
 • arvestame maksimaalselt kliendi soovidega,
 • anname konsultatsioone ümberehitusprojektidega seotud küsimustes.

Korterite ümberehitusprojektid

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×