• Novarc konverentsil Säästlik Hoone 2019

  2019-03-21

  Saastlik_hoone19. märtsil toimus teemaveebi Ehitusuudised korraldatud konverents nimega Säästlik Hoone 2019, mis andis ülevaate viimastest arengutest hoonete ehituses teravalt fookuses oleva liginullenergiahoonete ehituse, energiamärgiste ja energiat säästvate lahenduste valdkondades.

  Novarci ja EKELi poolt esines Kaitis Väär, teemaks “Säästlik hoone ≠ säästlik projekt“.

  Konverentsi kava ja esinejad

  Pildigalerii konverentsilt Säästlik Hoone 2019

 • Novarc digitaalehituse klastri juhatuses

  2019-03-08

  Klaster

  Uus klastri juhatus on jõudnud tegutseda mõned kuud ning loonud lühikese ajaga hea meeskonnatöö vaimu. Esimese paari kuuga oleme seadnud endale sihid suurendada nii liikmete hulka kui ka koostööd riiklike organisatsioonide ja liitudega. Suurem huvitatute arv annab võimaluse suurendada arendustegevuse mahtu mis tõstab omakorda meie taset digitaalses maailmas. Järgmistel aastatel suurendame Eesti ehitussektori nähtavust ja mainet ka rahvusvahelistelt. Esimesed sammud sinnapoole on BuildingSmartiga koostoo loomine ning valmistumine Dubai Expo’ks, kus oleme esindatud koos digitaalse Eestiga.

  Vt Ehitusuudiste artiklit „Digitaalehituse klaster kutsub liituma“

  Digitaalehituse klaster

 • Novarc BIMsummitil

  2019-03-07

  BIMsummit-2019

  11. aprillil toimub juba kolmas BIMsummit – praktikult praktikule suunatud konverents, kus läbi kogemuslugude ning arutelude jõuavad osalejateni BIMi ja digitaalehituse kõige päevakajalisemad teemad ning tuleviku visioonid.

  Novarcist esineb Mihkel Kaesveld: „BIM see Kaunis Kunst“. Kuidas on läinud esimene uute RKASi BIM nõuete järgi tellitud projekt?

  Vaata lisaks BIMsummit 2019

 • Psühhiaatriakliiniku uue hoone eskiis kinnitatud

  2019-03-05

  PER_psyhhiaatria-1

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet kinnitas Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku uue hoone eskiisprojekti. Objekti peaprojekteerija on Novarc Group, arhitekt Arhitektibüroo Vaarpuu & Kõll, sisearhitekt Pille Lausmäe Sisearhitektuuri Büroo.

  Uut, ligikaudu 22000 m² hoonet projekteeritakse täielikult mudelprojekteerimise (BIM – Building Information Modelling) tehnoloogiat ja metoodikat kasutades üheaegselt Big Room protsessijuhtimise kontseptsiooni juurutades, kus tellija ja projekteerija insenerid suhtlevad projekti kestel läbivalt ühes inforuumis.

  Vt lisaks uudist ja eskiisi Regionaalhaigla kodulehel

   

 • Novarc Ehituse Tehnoloogiakonverentsil

  2019-03-01

  Tehnolkonv

  Virgo Sulakatko, juhatuse liige

  Uute tehnoloogiliste lahenduste ja digitaalse ehitusinfo kasutamise jõulist arengut tajuvad valdkonna professionaalid igapäevaselt. Novarcil oli juba teist aastat au modereerida Ehituse Tehnoloogiakonverentsi, seekord alapealkirjaga „Aeg on raha, ehitame ja projekteerime efektiivsemalt“. Hea meel on tõdeda, et uute tehnoloogiate juurutamine on Eestis jõudsalt edenenud ning arendustegevuse partnerite ring suurenenud.

  Ehitusuudised: artikkel ja galerii

   

 • Novarci sõnum konverentsile „Säästlik hoone“

  Kaitis_saastlik_hoone

  Kaitis Väär, juhatuse esimees

  Projekteerimise faasi olulisusest energiatõhusa hoone ehitamisel: vt intervjuud Kaitis Vääriga

  19. märtsil korraldab teemaveeb Ehitusuudised taas konverentsi nimega Säästlik Hoone, mis annab hea ülevaate viimastest arengutest hoonete ehituses teravalt fookuses oleva liginullenergiahoonete ja energiat säästvate lahenduste teemal.

  Vt Ehitusuudised

   

   

 • Novarc RKASi seminaril „Hoone elukaar“

  2019-02-18

  RKAS_elukaar14.veebruaril toimus Maarjamäel Filmimuuseumis RKASi poolt korraldatud arhitektidele, projekteerijatele, ehitajatele ja omanikujärelevalve teostajatele suunatud seminar „Hoone elukaar“. Seminari eesmärk oli panna hoone valmimise protsessis osalejad kaasa mõtlema ja oma seisukohti jagama, kuidas tagada kasutajatele parim lõpptulemus.

  Seminari lõpus toimunud paneeldiskussiooni üks esinejatest oli ka Novarci juhatuse esimees Kaitis Väär.

  Vt ka RKASi uudist

 • Digitaalse kaksiku tahud Norras praktikas

  2019-01-28

  Team

  Novarci meeskond: Marko Tosso, Mihkel Kaesveld, Virgo Sulakatko, Kaitis Väär, Karl Orumets, Gerd Herman Veeber. Pilti teeb Aleksandr Sepp

  Novarci meeskond ja Norra ehitussektori digitaliseerimise arvamusliidrid vahetasid kogemusi ja arutasid digitaalse ehitatud keskkonna arenguid ja väljavaateid. Innovatsioon Statsbygg, Cobuilder, Catenda ja Tønsbergi haigla ehitusprojekti näidetel avab jõuliselt digitaalsete andmete rakendamise võimekust Euroopas.

  Detsembris viibis Novarc’i meeskond kahepäevasel visiidil Norras, et külastada digitaalehituse arvamusliidreid. Teemadeks oli digitaalse kaksiku andmevajadus omaniku vaatenurgast, ehitustegevuse protsessis digitaalsuse suurendamise mõju meeskonnatööle ning ehitusmaterjalitööstuse integratsiooni ühtsesse andmemaailma.

  Statsbygg

  Kohtumine Statsbyggis

  Ehitustegevuse ja kinnisvara haldamise lihtsustamine läbi digitaliseerimise on valdkonda muutmas ning tulevikule orienteeritud ettevõtted näevad võimalusi, kuidas ehitusandmete abil teha ratsionaalseid ja paremaid otsuseid. Statsbygg, Norra suurimate ehitusprojektide omanik, tellija ja haldaja, on juhtiv modernne ja professionaalne kinnisvara haldamise ettevõte, kes muudab järjepidevalt homset ehitusturgu. Digitaalse hoone andmete kasutamine võimaldab omanikul hoone elutsükli kulusid vähendada 25% võrra, mis annab selge rahalise väärtuse tarkadele otsustele projekti algusfaasis. Andmete paremaks struktureerimiseks on väljaandmisel uus versioon BIM käsiraamatust (BIM Manual v2.0), mis loob aluse mudelipõhiseks hankeks ja lepinguks, muutes traditsioonilise paberil joonise sekundaarseks. Andmete töötlemise eesmärkideks on muuhulgas ruumi efektiivne kasutus ja muudatuste tegemise paindlikkus ning Põhjamaades suure tähelepanu all olev keskkonnasõbralik ehitus.

  Oluline roll on hankevormide erisusel ja nende mõjul tulemusele – väärtuspõhised hankekriteeriumid võimaldavad pakkuda läbimõeldud lahendusi, mis mõjutavad oluliselt tulevikus tehtavaid kulusid. Üldlevinud on hinnakomponendi vähendamine ja väärtuspõhise osakaalu suurendamine. Tønsbergi haigla projekt oli lisaks algusest peale kavandatud IPD vormis („Integrated Project Delivery“ või „integreeritud projektiteostus“). Tellija, ehitaja ja projekteerija seadsid hoonele ja selle maksumusele eesmärgid peale eelprojekti valmimist. Lepinguvorm motiveeris meeskonda koostööle ja ühiselt projekti huvide eest seisma. Paremate ja läbimõeldud lahendustega ehitusmaksumust vähendades jaotatakse kokkuhoid projekti osapoolte vahel. Peab tõdema, et see ei pruugi viia halduskulude vähendamiseni, kuna langetatud ehitushind ei pruugi olla parim lahendus hoone funktsionaalsuse seisukohast. Sellest hoolimata on tellija kulude 8%-lise vähenemise ja ajagraafikus püsimise üle õnnelik ja rahul aastatetaguse lepinguvormi valiku üle.

  Objektil Arnestadis

  Objektil Arnestadis

  Digitaalse kaksiku andmeid kasutatakse kogu tarneahelas. Selle üheks osaks on ehitusmaterjalide tööstus, mis vajab selget süsteemi, mis muudaks nõuded ja standardid võrreldavaks. Võttes aluseks kehtivad standardid, on Cobuilder fokuseeritud nende võrreldavuse tagamisele ja digitaalsesse keskkonda viimisele. Nende pakutud lahenduse või analoogide kasutuselevõtust oodatakse suurt mõju materjalitööstusele läbi uudse turundus- ja müügilähenemise. Protsessile on suurt rõhku pannud ka rahvusvahelise haardega projektihalduse platvormi pakkuv Catenda AS, mis lihtsustab protsessi juhtimist läbi pilvepõhise lähenemise ja vähendab kommunikatsioonist tekkivaid möödarääkimisi andmete targa visualiseerimisega.

   

  Ehitussektor on muutuses ja Novarc on teinud valiku olla uuenduste rakendaja. Mida tegime eile, ei taga enam efektiivsust homme ja pidev muutustega harjumine, kohanemine ja võimaluste tundmaõppimine on digitaalandmete ajastul vajalik parima ehitatud keskkonna loomiseks.

 • Novarc edukas konkursil Aasta Ehitusprojekt 2018

  2019-01-24

  T6rva_Keskvaljak

  Tõrva keskväljaku tiim ja sõbrad (vasakult paremale): Reino Rass (projektijuht), Rene Tammist (ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister), Ott Alver ja Mari Rass (arhitektid), Kaitis Väär (Novarci juhatuse esimees) ja Kalle Karron (EKELi tegevdirektor). Esiplaanil auhinnatool (disainer Triin Maripuu)

   

   

   

  Aasta Ehitusprojekt 2018 (rajatiste kategoorias) – Tõrva keskväljak

  Parim BIM koostööprojekt 2018: Viimsi Riigigümnaasium

  Loe artiklit Ehitusuudistes

  Pressiteade ja fotod EKELi kodulehel

   

 • Novarc: parim ehitusprojekt ja BIM koostööprojekt

  BIM_auhind23.01.2019 toimus Tööandjate majas auhinnagala, millel EKEL, EEL ja MKM kuulutasid välja konkursside Aasta Ehitusprojekt (hooned ja rajatised), Aasta Ehitusinsener ja Parim BIM koostööprojekt võitjad.

  Novarc oli nomineeritud kõigis kategooriates (Aasta Ehitusprojekt nominendid SIIN, Aasta Ehitusinsener nominendid SIIN) ja võitis neist kahes:

  Aasta ehitusprojekt 2018 – rajatiste kategoorias: Tõrva keskväljak

  Parim BIM koostööprojekt 2018 – Viimsi Riigigümnaasium

  Tänu kõigile projektides silmapaistva panuse andnutele!

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×