Novarc lühidaltNovarc1

Novarc on 25 aastat tegutsenud arhitektuuri- ja inseneribüroo. Alustasime 1990.a. EA Rengi nime all ja oleme aastate jooksul kerkinud oma valdkonna juhtivaks tegijaks Eestis. Oleme pidevalt seisnud uuenduslikuma, säästlikuma ja keskkonnasõbralikuma ehitamise eest. Nimi Novarc sümboliseerib ettevõtte ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning juurutada mudelis ehk BIM-tehnoloogial baseeruvat koostööd kõigi projektis osalejate vahel. Oleme kasvanud palju mitmetahulisemaks kui lihtsalt projekteerimisbüroo. Oleme arhitektid, insenerid, konsultandid.

Me seisame selle eest, et hoonete ehitamisel oleks esikohal nende funktsionaalsus. Et hooned oleksid esmalt
võimalikult inim- ja keskkonnasõbralikud ning alles siis saaksid kaunima vormi. Meie suur taotlus on parim kasutuskogemus terveks ehitise elukaareks – lisaks esteetikale ka funktsionaalsus, ökonoomsus, keskkonna- ja energiasäästlikkus ning kasu ja rahulolu kõigile.

Rohkem kui 10 aasta vältel oleme suurt tähelepanu pööranud välisturgudele. Esmalt ida poole, eesmärgiga viia sinna euroopalikku mõtteviisi, hiljem lääne poole, viies sinna konkurentsivõimelist BIM-il baseeruvat toodet ja teenust. Täna on meil bürood Norras, Soomes ja Rootsis.

Novarc annab tööd 65 spetsialistile, omab büroosid neljasriigis ning on kavandanud üle 1000 objekti.

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×