Olutpanimo “Lidskoje Pivo”

  • Asiakas: Olvi Oyj
  • Arkkitehti: Lauri Laisaar
  • Suunnittelu: 2010

Lida, Valgevene
Klient: Olvi kontsern

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×