Virun vankilan sisäammuntarata ja parkoitus

  • Asiakas: Riigi Kinnisvara AS
  • Arkkitehti: Reino Rass
  • Projektipäällikkö: Hendrik Hagelberg

Ülesõidu katu 1, Jõhvi, Viro

Ampumaradan rakennus 670 m2

Parkoitus 2000 m2

Suunnittelu 2019-2020

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×