Forus arena

  • Arkitekt: Allianss Arhitektid, Novarc (Inge Sirkel-Suviste)
  • Fullføring: 2014

Sola, Stavanger
Oppdragsgiver: Lønnheim Entreprenør
Oppdrag: ARK, RIB, SØK
Prosjektomfang i areal: 12 600 m²

Prosjektet befinner seg lengst nordvest på utviklingsområdet på Forus, rett ved Golfbanen og inntil et friområde som skal etableres i forbindelse med forestående stedsutvikling. I dag ligger området brakk, og er preget av midlertidige massefyllinger og delvis ferdige veianlegg. Reguleringsplan for området er under sluttbehandling, og ventes endelig vedtatt i mai 2014.  Forventet byggestart i aug 2014.

Tiltaket består av to volumer av forskjellig form og karakter. Det første rommer et idretts- og treningsanlegg for Bedriftsidretten i Rogaland (Arenabygget), samt et hotellanlegg, det andre rommer et hotell (Hotellbygget), som administrativt knyttes opp mot det Arenabygget.
Hovedatkomst løses fra regulert innkjøring til tomten. I tillegg vil sykkel- og gangveier rundt tomten gi flere naturlige tilkomstpunkter.  Begge bygg har inngangsparti som henvender seg mot hverandre i forbindelse med en bilfri plass. Denne møbleres med sittemøbler, samt trær- og buskvekster. Begge bygg er på 5 etasjer, med ulik etasjehøyder. Det er lagt opp til totalt 120 p-plasser fordelt på to plan under tak, og ett uteforan bygget.
Grunnen består av sand og leire, og det er mellom 5 og 12 meter til fast morene. Byggene vil bli fundamentert på peler til denne morenen. Konstruksjonen utføres delvis i prefabrikerte stål- og betongkonstruksjoner (hulldekker), og delvis i prefabrikerte moduler.
Det arkitektoniske grepet baseres på å samle en rekke funksjoner innenfor en skjerm av stående spiler, oppdelt i to volumer. Karakteren av disse skjermene endrer seg med funksjonene som befinner seg bak. I Arenabygget er denne skjermen omsluttende, og har større åpninger der funksjonen krever det. Det samme prinsipp er valgt for
hotellbygget, men her er hele fasaden mot friområdet åpnet med store vindusflater og balkonger. Kledningsmaterialer vil være en kombinasjon av tre, aluminium og glass, samt noe synlig betong, og vil fremstå hovedsakelig med vertikale spiler i begge bygg.

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×