Novarc – Novarc1et sammendra

Novarc er et  arkitekt- og rådgivende ingeniørselskap med virke i Estland i nærmere 25 år. Vi startet i 1990 under navnet EA Reng AS og har gjennom årene blitt den største og ledende aktør innen våre fag i Estland.

Vi har gjennom de siste ti år hatt aktivitet på eksterne markeder. Først østover, med sikte på å innføre europeiske fagtilnærming. Videre har vi også ekspandert vestover, hvor vi tilbyr konkurransedyktige BIM-baserte tjenester.

I dag har konsernet kontor i Estland, Norge, Finland og Sverige. Gjennom våre internasjonale avdelinger tilbyr vi nødvendig lokal kompetanse til våre tjenester. Når dette kombineres med ekspertisen ved hovedkontoret oppnås en konkurransedyktig synergi.

Vi har alltid fremmet innovativ, økonomisk og miljøvennlig design og derfor ble BIM tidlig et viktig verktøy for oss (siden 2006). I en verden hvor byggekostnad og effektivitet blir en stadig viktigere del av vår økonomi, har Novarc en ambisjon om å være en sentral bidragsyter i videreutvikling og bruk av BIM, i samarbeidet mellom alle parter i et prosjekt. Selskapet har blitt et anerkjent referanseorgan innen BIM-kompetanse i Estland.

I oktober 2014 ble det avholdt en større internasjonal konferanse med hovedfokus på BIM, arrangert av Novarc i Tallinn. Deltagere representerte høy faglig kompetanse og kom fra både statlige- og private instanser fra inn- og utland.

Konsernet sysselsetter mer enn 65 fagpersoner.

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×