EA Reng genomgick en genomgripande ändring av sin profil och verkar nu under det nya namnet Novarc. I samband med den interna utvecklingen har vi också väsentligt ändrat utsidan. Namnet Novarc symboliserar företagets ambition att leda byggbranschen, som är en viktig del av ekonomin, till innovativa vägar och att använda teknologier som gynnar samarbetet mellan alla projektdeltagare. Se videon som illustrerar förändringen:

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×