NovarcNovarc1

Novarc är en arkitekt – och ingenjörsbyrå som har funnits i 25 år. Vi startade 1990 under namnet EA Reng och vi har genom åren blivit Estlands ledande aktör inom vårt område. Vi har konsekvent stått för mer innovativt, mer hållbart och mer miljövänligt byggande. Namnet Novarc symboliserar företagets ambition att leda byggbranschen, som är en viktig del av ekonomin, till innovativa vägar. Vi genomför också en modell där BIM-tekniken som bedrivs är baserad på samarbetet mellan alla projektdeltagare. Vi har vuxit och blivit mycket mer mångsidiga än bara en projekteringsbyrå. Vi är arkitekter, ingenjörer och konsulter.

Vi prioriterar funktionaliteten vid konstruktion av byggnader. Först och främst ska byggnaderna vara
så människo- och miljövänliga som möjligt, och därefter kan de även få en finare form. Vår stora strävan är att tillhandahålla den bästa användarupplevelsen under byggnadens hela livscykel – förutom estetik även funktionalitet, sparsamhet, miljöskydd och energisparande, samt allmän nytta och tillfredsställelse.

Under mer än 10 år har vi satsat mycket på utländska marknader. Först till öst, i syfte att exportera europeiskt synsätt, och senare till väst, för att exportera konkurrenskraftiga BIM-baserade produkter och tjänster. I dagsläget har vi kontor i Estland, Sverige, Norge och Finland. Genom att knyta till oss deras lokala expertis kan vi framgångsrikt exportera vår service.

Novarc ger arbete till 65 specialister, har kontoren i fyra länder och har projekterat över 1000 byggobjekt.

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×