Kutsume meeskonda uusi säravaid tähti, kellega koos ideid ellu viia – nii enda kui klientide omi

Teede osakonna juhataja

Sinu alluvusse kuuluvad teede ja sildade insenerid ja projektijuhid. Sinu ülesanneteks on

 • osakonna töö koordineerimine, ressursside planeerimine ja toimimise eest vastutamine ning eelarves püsimine
 • osakonna töö protsesside parendamine ja efektiivsuse tõstmine
 • koostöös teiste osakondadega ja projektijuhtidega optimaalse planeerimise tagamine
 • projektide tähtaegades püsimise tagamine ja vastutamine
 • hangete ja päringute hindamine ja hinnastamine
 • vajadusel teede projektide projektijuhtiminne

Sinult ootame

 • eelnevat töökogemust teede projekteerimisel või tee-ehituse projektijuhina
 • head suhtlemisoskust
 • koostöövalmis hoiakut
 • inimeste juhtimise oskust (kasuks tuleb kogemus)
 • vastutuse võtmise oskust ja tahet
 • head eesti keele oskut nii kõnes kui kirjas
 • lahendustele orienteeritust
 • ettevõtte vaates suure pildi mõistmist ja eesmärgistatud tegutsemist

Kasuks tuleb:

 • ehitusalane kutsekvalifikatsioon
 • projekteerimisalase tarkvara kasutamisoskus
 • B-kategooria juhiluba
 • võõrkeelte oskus
 • huvi uuenduste ja digitaalselt töömeetodite rakendamise vastu

Novarc pakub:

 • pikaajalist ja arendavat töösuhet professionaalses meeskonnas
 • kaasaegseid töömeetodeid, -keskkonda ja -vahendeid
 • mitmekülgsete suuremahuliste ambitsioonikate projektidega vastutusrikast tööd
 • konkurentsivõimelist töötasu ja telefoni ning sõidu kompensatsiooni
 • erialaseid koolitusi
 • ühisüritusi

Novarci kontor asub Tallinnas. Võimalus on töötada kodukontorist / teha kaugtööd.

Sooviavaldust / motivatsioonikirja ja CVd ootame novarc@novarc.ee

Lisainfo telefonil 5649 2309, Ragnar Jõesaar

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×