Kanama-Valingu-, Topi-Saue- ja Valingu-Keila-osien suunnittelu

  • Asiakas: Maanteeamet
  • Projektipäällikkö: Toomas Naelapää

Valtatie nro 11 (E265) Tallinnan kehätien osuus Kanama-Valingu km 30,1 – 34,5 (pääsuunnittelu), Topi-Saue-yhteystie (pääsuunnittelu), valtatie nro 11 (E265) Tallinnan kehätien osa Valingu- Keila km 34-38 (luonnossuunnittelu)

Harjumaa, Viro

Suunnittelu 2017-2020 (yhteistyössä Reaalprojekt OÜ:n kanssa), rakennettu 2023

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×