Kanama-Valingu, Topi-Saue ja Valingu-Keila lõikude projekteerimine

  • Klient: Maanteeamet
  • Projektijuht: Toomas Naelapää

Põhimaantee nr 11 (E265) Tallinna ringtee km 30,1 – 34,5 Kanama – Valingu põhiprojektide; Topi – Saue ühendustee põhiprojekti ja põhimaantee nr 11 (E265) Tallinn ringtee km 34 – 38 Valingu – Keila eskiisprojekti koostamine

Harju maakond

– 2+2 ristlõikega maantee, 4,74 km
– eritasandilised liiklussõlmed, 2 tk
– ühendusteed, 5,6 km
– jalgratta- ja jalgteed, 3,5 km
– Valingu viadukt 144,7 m
– Saue-Jõgisoo autotunnel, 29,7 m
– Saue-Jõgisoo jalgratta- ja jalgtee tunnel, 44,7 m
– Tõkke tn jalgratta- ja jalgtee tunnel, 26,4 m
– raudteealune jalgratta- ja jalgtee tunnel, 11,5 m
– raudteetruup, 1 tk
– müratõkkerajatised, 2618 m
– loomatruup, 1 tk
– loomade tagasihüppekohad, 4 tk
– ulukitara, 1794 m
– välisvalgustus (valgustuspunkte), 263 tk

Projekt 2017-2020 (koostöös Reaalprojekt OÜga), ehitus valmis 2023

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×