Kristiine köpcenter utveckling

  • Kund: AS Kristiine Kaubanduskeskus
  • Arkitekt: Studio d’Architettura e Imagini

Sluttid: 2010
Handläggare: Reino Rass
Adress: Endla gata 33a/37a, Tallinn
Mer information: monitoring 2001-2002; utveckling 2008; 12 000m²

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×