Digitaalse kaksiku tahud Norras praktikas

Team

Novarci meeskond: Marko Tosso, Mihkel Kaesveld, Virgo Sulakatko, Kaitis Väär, Karl Orumets, Gerd Herman Veeber. Pilti teeb Aleksandr Sepp

Novarci meeskond ja Norra ehitussektori digitaliseerimise arvamusliidrid vahetasid kogemusi ja arutasid digitaalse ehitatud keskkonna arenguid ja väljavaateid. Innovatsioon Statsbygg, Cobuilder, Catenda ja Tønsbergi haigla ehitusprojekti näidetel avab jõuliselt digitaalsete andmete rakendamise võimekust Euroopas.

Detsembris viibis Novarc’i meeskond kahepäevasel visiidil Norras, et külastada digitaalehituse arvamusliidreid. Teemadeks oli digitaalse kaksiku andmevajadus omaniku vaatenurgast, ehitustegevuse protsessis digitaalsuse suurendamise mõju meeskonnatööle ning ehitusmaterjalitööstuse integratsiooni ühtsesse andmemaailma.

Statsbygg

Kohtumine Statsbyggis

Ehitustegevuse ja kinnisvara haldamise lihtsustamine läbi digitaliseerimise on valdkonda muutmas ning tulevikule orienteeritud ettevõtted näevad võimalusi, kuidas ehitusandmete abil teha ratsionaalseid ja paremaid otsuseid. Statsbygg, Norra suurimate ehitusprojektide omanik, tellija ja haldaja, on juhtiv modernne ja professionaalne kinnisvara haldamise ettevõte, kes muudab järjepidevalt homset ehitusturgu. Digitaalse hoone andmete kasutamine võimaldab omanikul hoone elutsükli kulusid vähendada 25% võrra, mis annab selge rahalise väärtuse tarkadele otsustele projekti algusfaasis. Andmete paremaks struktureerimiseks on väljaandmisel uus versioon BIM käsiraamatust (BIM Manual v2.0), mis loob aluse mudelipõhiseks hankeks ja lepinguks, muutes traditsioonilise paberil joonise sekundaarseks. Andmete töötlemise eesmärkideks on muuhulgas ruumi efektiivne kasutus ja muudatuste tegemise paindlikkus ning Põhjamaades suure tähelepanu all olev keskkonnasõbralik ehitus.

Oluline roll on hankevormide erisusel ja nende mõjul tulemusele – väärtuspõhised hankekriteeriumid võimaldavad pakkuda läbimõeldud lahendusi, mis mõjutavad oluliselt tulevikus tehtavaid kulusid. Üldlevinud on hinnakomponendi vähendamine ja väärtuspõhise osakaalu suurendamine. Tønsbergi haigla projekt oli lisaks algusest peale kavandatud IPD vormis („Integrated Project Delivery“ või „integreeritud projektiteostus“). Tellija, ehitaja ja projekteerija seadsid hoonele ja selle maksumusele eesmärgid peale eelprojekti valmimist. Lepinguvorm motiveeris meeskonda koostööle ja ühiselt projekti huvide eest seisma. Paremate ja läbimõeldud lahendustega ehitusmaksumust vähendades jaotatakse kokkuhoid projekti osapoolte vahel. Peab tõdema, et see ei pruugi viia halduskulude vähendamiseni, kuna langetatud ehitushind ei pruugi olla parim lahendus hoone funktsionaalsuse seisukohast. Sellest hoolimata on tellija kulude 8%-lise vähenemise ja ajagraafikus püsimise üle õnnelik ja rahul aastatetaguse lepinguvormi valiku üle.

Objektil Arnestadis

Objektil Arnestadis

Digitaalse kaksiku andmeid kasutatakse kogu tarneahelas. Selle üheks osaks on ehitusmaterjalide tööstus, mis vajab selget süsteemi, mis muudaks nõuded ja standardid võrreldavaks. Võttes aluseks kehtivad standardid, on Cobuilder fokuseeritud nende võrreldavuse tagamisele ja digitaalsesse keskkonda viimisele. Nende pakutud lahenduse või analoogide kasutuselevõtust oodatakse suurt mõju materjalitööstusele läbi uudse turundus- ja müügilähenemise. Protsessile on suurt rõhku pannud ka rahvusvahelise haardega projektihalduse platvormi pakkuv Catenda AS, mis lihtsustab protsessi juhtimist läbi pilvepõhise lähenemise ja vähendab kommunikatsioonist tekkivaid möödarääkimisi andmete targa visualiseerimisega.

 

Ehitussektor on muutuses ja Novarc on teinud valiku olla uuenduste rakendaja. Mida tegime eile, ei taga enam efektiivsust homme ja pidev muutustega harjumine, kohanemine ja võimaluste tundmaõppimine on digitaalandmete ajastul vajalik parima ehitatud keskkonna loomiseks.

Postitatud rubriiki Uudised. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×