Kutsume meeskonda uusi säravaid tähti, kellega koos ideid ellu viia – nii enda kui klientide omi

Projektijuhtimise osakonna juhataja ja projektijuht

Projektijuhtimise osakonna juhina vastutad oma osakonna tulemusliku töö ja projektide eelarvetes püsimise eest.
Sinu ülesanneteks on

Osakonna juhina:

 • projektijuhtimise osakonna juhatamine
 • osakonna töö koordineerimine ja ressursside planeerimine
 • osakonna eelarves püsimine
 • projektide tähtaegades püsimise tagamine ja vastutamine
 • osakonna töö protsesside igapäevane rakendamine ja toimimise eest vastutamine
 • osakonna töö parendamine ja efektiivsuse tõstmine

Projektijuhina:

 • projekti meeskonna komplekteerimine ja juhtimine
 • projekti eelarve ja ajagraafiku koostamine ja juhtimine
 • lepingute ettevalmistamine ja sõlmimine
 • suhtlemine tellijate ja partneritega
 • alltöövõtu korraldamine ja juhtimine
 • ehitusprojektide terviklikkuse tagamine
 • projektide kaitsmine ja kooskõlastamine
 • tööde vastuvõtmise-üleandmise korraldamine
 • nõupidamiste korraldamine ja juhtimine
 • projekteerija (autori)järelevalve korraldamine, ehitusaegne projekteerija esindamine

Sinult ootame

Osakonna juhina:

 • inimeste juhtimise oskust (kasuks tuleb kogemus)
 • vastutuse võtmise oskust ja tahet
 • koostöövalmis hoiakut
 • lahendustele orienteeritust
 • ettevõtte vaates suure pildi mõistmist ja eesmärgistatud tegutsemist

Projektijuhina:

 • eelnevat tulemuslikku projektijuhtimise kogemust
 • projektijuhtimise ja projekteerimisalase tarkvara tundmist ning kasutamis- või omandamisoskust
 • erialaste õigusaktide tundimist ja nendes orienteerumist
 • head suhtlemis- ja koostööoskust
 • kliendi soovide ja ettevõtte huvide sidumist
 • ettevõtte esindamise oskust
 • väga head eesti keele oskust nii kõnes kui kirjas

Kasuks tuleb:

 • B-kategooria juhiluba
 • kutsetunnistus vähemlt diplomeeritud ehitusinsener, tase 7, alleriala hoonete ehitus, ametiala projekteerimise juhtimine
 • võõrkeelte oskus (inglise, vene, põhjamaade keeled)

Novarc pakub:

 • pikaajalist ja arendavat töösuhet professionaalses meeskonnas
 • kaasaegseid töömeetodeid, -keskkonda ja -vahendeid
 • mitmekülgsete suuremahuliste ambitsioonikate projektidega vastutusrikast tööd
 • konkurentsivõimelist töötasu ja telefoni ning sõidu kompensatsiooni
 • sporditoetust
 • erialaseid koolitusi
 • ühisüritusi

Novarci kontor asub Tallinnas. Võimalus on töötada kodukontorist / teha kaugtööd.

Sooviavaldust / motivatsioonikirja ja CVd ootame novarc@novarc.ee

Lisainfo telefonil 5649 2309, Ragnar Jõesaar

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×