Kvalitetskontroll

Novarc (f.d. EA Reng) har utvecklat ett kvalitetssystem som motsvarar standarden ISO 9001:2008. ISO 9001:2008 kvalitetscertifikat är utgivet av BVQ, det omfattar projektering, konsultering, projektledning och förvaltning inom byggsektorn.

ENG


Licenser och registeringar

Företaget är registrerat i Registret över ekonomisk verksamhet 

Tillstånd för design och installation av säkerhetssystem utgivet av Polis- och Gränsbevakningsverket

BAS-P / BAS-U intyg


Medlemskap

EPBL       Kaubanduskoda

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×