Saaremaa kaubamaja

Saaremaa kaubamaja ümberehitus on alanud
Kesklinnas asuva Saaremaa Tarbijate Ühistule kuuluva kaubamaja lammutustööd on põhimõtteliselt lõppenud ja alanud on hoone ümber- ja juurdeehitustööd. Kui vanas hoones oli kaubamajal pinda 1100 ruutmeetrit, siis uue maja maht on veidi üle kolme korra suurem.

Rajatava kaubanduskeskuse eelprojektist võib välja lugeda, et selle põhimaht jääb Raekoja ja Kitsa tänava äärde. Varem samal krundil olnud ehitisest säilitatakse Raekoja tänavaga külgnev kahekorruseline dolomiitplaatidega kaetud hoone. Lugejale selgituseks, et hoone selles osas asusid varem Saaremaa kaubamaja müügi- ja laoruumid. Hoone selle osa säilitamist nõudis muinsuskaitse.

Projekti kohaselt kuulub lammutamisele endise hoone kolmekorruseline osa, kus asusid restoran ja söökla. Nagu teada, alustati lammutustöödega juba sügisel ja praeguseks on need praktiliselt lõpule viidud. Vana maja lammutatud osa asemele on kavas rajada mööda Kitsast tänavat kulgev peamiselt kahekorruseline juurdeehitis.

Saaremaa kaubamaja esiküljele, Raekoja ja Kitsa tänava nurgale, on kavas rajada uus peasissepääs. Teine sissepääs asub hoone 59-kohalise parkla poolses küljes. Parklal saab olema kaks sissesõitu  üks Kitsalt tänavalt ja teine Uuelt tänavalt. Kaubanduskeskuse kaubaga varustamine toimub tulevikus hoone tagumiselt poolelt.

Krunti ümbritsevate tänavate äärne kõrghaljastus säilitatakse. Täiendav kõrghaljastus on ette nähtud rajada parkimiskohtade vahele. Majandusõu eraldatakse naaberkinnistust 2,5 meetri kõrguse võrkpiirdega, parkla aga naaberkruntidest paekiviaiaga.

Saaremaa kaubamaja tulevase hoone sisemise logistika aluseks on läbi kahe korruse paralleelselt Kitsa tänavaga kulgev avatud galerii. Galeriid ääristavad samuti kahel korrusel paiknevad kaubanduspinnad.
Osaliselt on juurdeehitatava hoone maht kavandatud kolmekorruselisena. Kolmandale korrusele on planeeritud bürooruumid ning muud abipinnad. Hoonesse on kavandatud kaks lifti  üks kaubamaja külastajatele, teine kaupade veoks.

Tulevase kaubamajahoone kõigis kaubandusboksides ehitatakse välja tööstuskaupade müügiks vajalik kütte- ja ventilatsioonisüsteem, boksisisesed lahendused teostab aga iga tulevane rentnik ise vastavalt oma vajadustele ja spetsiifikale. Kui boksides asuvatel rendipindadel on näiteks plaanis tegelda toitlustamisega, siis kooskõlastatakse nende pindade lahendused tervisekaitsetalitusega.

Saaremaa kaubamaja uue hoone on projekteerinud 1990. aastal asutatud arhitektuuribüroo EA Reng AS. Kuna autorid on projekteerimisel lähtunud esinduslikkuse ja soliidsuse põhimõttest, siis on ka kvaliteedinõuded hoone viimistlusmaterjalidele väga kõrged.

Kaubamaja eelprojektis on öeldud, et hoone detailide puhul kasutatakse nii eri- kui ka tüüplahendusi ja et uue maja fassaadiosade elemendid teostatakse esteetiliselt nauditavate ning tehniliselt kõrgkvaliteetsete lahendustena. Fassaadi ehitamisel on valdavalt kasutatud naturaalseid materjale: dolomiit, vask, klaas. Endise hoone dolomiitplaadistus on kavas taastada.

Saaremaa kaubamaja esifassaadis domineerib Kitsa ja Raekoja tänava nurgale rajatav ülejäänud hoonest eenduv, teisel korrusel paiknev klaasist majaosa. Hoone eelprojektist võib veel lugeda, et uue maja juures on väga oluline ka reklaamide paigutus, mis peaks moodustama maja fassaadilahendusega ühtse terviku.

Oma Saar
Autor: Urmas Kiil
http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=149

Postitatud rubriiki Uudised. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×