Mudelprojektiga säästab ehituskuludelt kuni 15 protsenti. Äripäev 21. aprill 2010

EA Reng on BIM-tehnoloogiat rakendanud projekteerimisel juba aastaid. Eesrindlikus e-Eestis aga pole BIM-murrangut ehitusvaldkonnas veel toimunud.
BIMi kasutamine võimaldab teha olulisi otsuseid projekti varasemates staadiumides ning tark hoonestaja saab efektiivselt analüüsida lahendusvariantide sobivust ja säästlikkust. Mida rohkem projektiosi on esitatud BIMis, seda suuremad on võimalused ja kasu.

EA Rengis luuakse projektid eranditult BIM-mudelite abil, sealhulgas arhitektuuri, konstruktsiooni- ja eriosad. Mastaapseimad sellise tehnoloogiaga tehtud mudelid on näiteks Ukraina Krõvõi Rigi linna 130 000 m² ja Zaporižžja 115 000 m² suurused kaubandus-meelelahutuskeskused.
Kogemuse põhjal nihkub projekteerimise suurem intensiivsus ja töömaht mudeli loomise esimesse perioodi – eelprojekti üldistavaid lahendusi asendab päris täpne mudeli ülesehitamine. Loodud mudeliga töötamine võimaldab tellijalt saadud tagasisidega anda ehitisele soovitud parameetrid ja haldamisaegse “käitumise”.
Tavapäraselt aja- ja töömahukas tööprojekti osa võib tänu varasemale panustamisele kujuneda väiksemaks, sest pädeva ehitaja puhul võimaldab BIM-mudeli kasutamine tal endal vajalikud joonised/sõlmed välja trükkida. Ka põhimõttelise ja hilise muudatuse tegemine on antud tehnoloogia puhul võimalik ja lihtsam kui tavaprojekteerimise puhul. Isegi tööprojekti staadiumis virtuaalehitises tehtud muudatused on oluliselt odavamad kui päris ehitamise aegsed.
Projekteerija, ehitaja ja tellija koostöös sündiv virtuaalne “katseehitis”, BIM-mudel on Skandinaavia juhtivale ehitusettevõttele andnud ehituskuludele säästu 5-15 protsenti, eelkõige tänu täpsematele mahtudele ja tööde planeerimisele ning ajasäästule.
Mudeli katsetamine halduses on alles algfaasis, ent simulatsioonidel põhinevad lahendused võivad energiasäästu asjatundja Peeter Parre (IB Aksiaal) sõnul anda energiakulude säästu 30 protsendist kuni 2-3 korrani.
Tavaprojekteerimise puhul tuleb ehitusmaksumusega võrdväärne summa panustada haldamisse 20-30 aasta jooksul. See selgitab, miks on mõistlik investeerida kogukuludega võrreldes väike lisasumma läbimõtlemise-projekteerimise faasis. Sama kehtib hea mudeli järgi veatu ehitamise kohta, kus iga kulutatud kroon annab tulevikus head intressi.
Eelmisel nädalal toimunud Targa Maja konverentsil ütles üks Eesti BIM-pioneeridest Kaido Hanikat: “Kuigi keskkond, milles mudelit arendatakse, on peamiselt graafiline (nt 3D), tuleb vahet teha targal (BIM) modelleerimisel ja ainult geomeetria ehk ehitusinfo mõistes vähem targal modelleerimisel.”
Projekteerimine ja ehitamine on enamasti rätsepatöö, kuid väga väike osa tellijaid oskab praegu endale sedavõrd head ülikonda tahta.

Jüri Rass
EA Reng ASi juhatuse esimees

Artikkel paberajalehes

MIS ON MIS
Ehitusinfo modelleerimine – BIM (Building Information Modeling)
võimaldab luua näitlikustatud, läbitöötatud, kontrollitud ja simulatsioonide abil optimeeritud virtuaalehitise enne reaalse ehitise elutsüklit.
BIM on suurem kui 3D
Mudelprojekteerimise kasutusalad:
projekteerimine on virtuaalse ehitise mudeli loomine;
materjalimahtude arvutused, täpne eelarvestamine;
simulatsioonid (energiatõhususe, valgustuse, ventilatsiooni jm arvutused);
mahuarvutuste ja simulatsioonide kaudu investeeringu suuruse ja tulevaste halduskulude hindamine;
parem koostöö – tootjate ja ehitajate andmebaaside kasutamine (materjalid, seadmed, tüüplahendused);
visualiseerimised, sh tehnilised, piiramatu võimalus kuvada erinevaid lõikeid või sõlmi; ehituskorralduse simulatsioon ja optimeerimine, tööde ja materjalide plaanimine (4D = 3D + aeg);
ehitusmaksumuse optimeerimine, rahavoogude plaanimine (5D = 4D + raha).
Allikas: EA Reng AS

Postitatud rubriiki Uudised. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×